Mitä inflaatio tarkoittaa?

Olit sitten sijoittaja tai peruskuluttaja, on hyvin tärkeää, että tiedät mitä tietyt taloudelliset termit tarkoittavat. Tulet törmäämään niihin hyvin paljon uutisotsikoissa, ja loppujen lopuksi maailman taloudellisella tilanteella on aina suora vaikutus myös sinuun.

Tietenkin näitä termejä on hyvin monia, mutta on hyvä aloittaa aivan perusteista. Sen takia tämä artikkeli tulee käsittelemään inflaatiota. Inflaatio on tällä hetkellä erityisen tärkeä aihe, koska se esiintyy koko ajan uutisissa. Joten jos et ole täysin varma siitä, mitä inflaatio oikein tarkoittaa ja miten se vaikuttaa sinuun, jatka lukemista.

Mitä inflaatio oikein tarkoittaa?

Kaikessa yksinkertaisuudessaan, inflaatio vaikuttaa eri kursseihin kuten ethkurssi.fi ja tietenkin perinteisen fiat valuutan kursseihin. Inflaatio on taloustieteellinen termi, ja se vaikuttaa yleensä koko maailmaan yhtä aikaa. Tämä johtuu siitä, että nykyään monet maat ovat yhteyksissä toisiinsa. siten inflaation alkaessa tietystä maasta, se voi levitä helposti kaikkialle.

Inflaatio tarkoittaa rahan arvon laskemista. Toisin sanoen inflaation aikana kuluttajien ostovoima heikkenee, mikä johtuu siitä, että kulutustuotteiden hinta nousee samalla kun rahan arvo laskee. Toisin sanoen, kuluttajat eivät voi ostaa samalla summalla samoja asioita kuten he pystyivät ennen inflaatiota.

Vaikuttaako inflaatio kryptovaluuttoihin?

Kuten sanoimme, inflaatio vaikuttaa maailmantalouteen. Tämä tarkoittaa sitä, että sillä on vaikutus hyvin moniin eri osa-alueisiin. Kuitenkin asia, mikä kiinnostaa nykyään monia on se, onko inflaatiolla vaikutus erilaisiin kryptovaluuttoihin kuten Ethereum merkkien arvoon. Loppujen lopuksi kryptovaluutat ovat sen verran uusia verrattuna moniin muihin asioihin, että niiden reaktio inflaatioon on myös uudempi asia.

Lyhyesti sanottuna inflaatio vaikuttaa myös kryptovaluuttoihin. Tämä ei ole kuitenkaan ihan näin suora mukainen asia. Nimittäin mielenkiintoinen asia kryptovaluuttoihin liittyen on se, että ne ovat itse asiassa suunniteltu sisältämään pienen inflaation määrän ajoittain. Tämä voidaan nähdä siinä, että kryptovaluuttojen arvo vaihtelee nopeammin ja suuremmin verrattuna moniin muihin sijoituskohteisiin. Tämä tekee niistä uniikkeja myös siinä mielessä, miten ne tulevat siten reagoimaan maailman talouteen vaikuttavaan inflaatioon.

Inflaatioon on monia eri syitä

Jotta voit ymmärtää inflaation kunnolla, sinun tulee tietenkin tietää mistä se johtuu. Kuitenkin kuten monien muidenkin näin suurien asioiden kanssa, myös inflaatioon on monia eri syitä. Eri taloustieteiden tutkijat ovatkin olleet tästä asiasta hyvinkin eri mieltä vuosien saatossa.

Yhtenä syistä pidetään esimerkiksi sitä, että hyödykkeiden kysyntä ja tarjous nousee, kasvattaen siten inflaatiota. Erityisesti kysynnällä ja tarjonnalla on vaikutus silloin, kun kysyntä nousee nopeammin kuin tarjonta. Tässä tapauksessa tuotteiden ja palveluiden hinta nousee, mikä saattaa viedä inflaatioon.

Toinen yleinen näkemys on kustannusten nousemisen vaikuttavan inflaatioon. Kustannusten noustessa tuotteiden ja palveluiden hintoja tulee nostaa, mikä tietenkin nostaa inflaatio tasoa.

Inflaation seuraukset vaikuttavat kuluttajiin

Inflaatio tapahtuu ajoittain, ja se on yleinen osa maailmantaloutta. Koska ostovoima laskee, sitä voidaan helposti pitää huonona asiana, mutta tämä ei ole ihan näin suora mukainen asia. Itse asiassa, inflaatiosta johtuvia asioita voidaan nähdä enemmän seuraamuksena kuin suorana haittana.

Seurauksia siitä silti on, erityisesti kuluttajiin. Se vaikuttaa hyvin moniin eri asioihin, kuten jopa asumiseen. Esimerkiksi vuokralla asuvat voivat huomata sen vaikuttavan suoraan siihen, minkälaisiin asuntoihin heillä on varaa. Tämä on vain yksi monista asioista, joihin se voi vaikuttaa, joten inflaatioon kannattaa kiinnittää huomio.

Inflaatio mitataan tietyillä indekseillä

Mutta miten inflaatioon voidaan edes kiinnittää huomio? Inflaation tasoa mitataan monilla eri indekseillä. Tämä vaihtelee hieman maasta toiseen. Kuitenkin yleisiä indeksejä on esimerkiksi kuluttajahintaindeksi ja elinkustannusindeksi. Nämä kertovat juuri kuluttajan näkökannalta inflaatiosta varsin selvällä tavalla.